Velkommen til Aktuelt Schæfer-Nyt 
December 2019: 
Nyt fra Hovedbestyrelsen:  
Selv om årskavalkaden i disse dage når ud til jer, har det pga. deadline ikke været muligt at nå at få alle nyheder med. Såvel Avlsrådet som Brugshunderådet har holdt møder efter redaktionsfristens udløb. Derfor får I også dette nyhedsbrev. Nyhedsbrevet bliver sendt direkte til jeres kreds’ mailadresse, og I bedes videregive formationerne til medlemmerne.  
Nyhedsbrevet bliver også efterfølgende lagt på www.schaeferhund.dk. Medlemmerne vil derfor altid kunne finde det seneste nye og de tidligere udgaver af nyhedsbrevene på hjemmesiden. 
God læselyst 
Årskavalkaden 
Redaktøren har i forbindelse med bladet sendt et brev ud. Dette kan også læses på hjemmesiden. 
Gebyrlisten bliver revideret pr. 1.1.2020.  
Bemærk, at tilmeldingsgebyrer på brugsprøver nu er vejledende! 
Kredsbestyrelser 
Da HB af og til får henvendelser fra medlemmer, der er utilfredse med en kredsbestyrelse, vil vi gerne lige slå følgende fast:
  Det er den demokratisk valgte kredsbestyrelse, der sætter retningslinjerne i kredsen. Er man som medlem utilfreds med det, er det muligt at vælge en ny bestyrelse til næste generalforsamling.  Indtil da er man nødt til at acceptere den demokratisk valgte bestyrelse. 
Velkommen til den nye kreds i Schæferhundeklubben, kreds 20 – Vostrup. 
HAS 2020 
Tak til kreds 8 – Rønnede, fordi de har påtaget den store opgave at arrangere HAS 2020, fra d. 31.7. til 2.8. 
Vi håber virkelig, at såvel opdrættere, medlemmer og kredse vil bakke op om arrangementet. 
Nyt fra Avlsrådet: 
Referat fra seneste avlsrådsmøde er på hjemmesiden: 
http://www.schaeferhund.dk/xdoc/300/2019_12_12_avlsraadsmoede_den_16_11_2019.pdf
Resultathæfter: Pr. 1.1.2020 skal der igen bruges resultathæfte, når man stiller til skue. Dette gælder kun for voksenklasserne, dvs. når hunden er over 1 år.  
Sidste tilmelding! 
For at sikre kredsene bedre arbejdsbetingelser ved udstillingsarrangementer, ligger ”sidste tilmelding” nu fast, og det er ikke længere muligt at eftertilmelde.  
Dommerbesætning HAS og LD-skuer: Oplyses efter Juleskuet. 
Nyt fra sekretariatet 
Sidsel Kofoed har siden sommerferien haft et ønske om både at gå ned i tid for at få mere tid til sin familie (og sin hund) og at foretage et jobskifte, hvor hun kan udvikle sine kreative sider. Derfor har der været en tre måneders periode, hvor Thorkild Markussen og Elisabeth Dreier er blevet sidemandsoplært af Sidsel, indtil Sidsel stoppede den 1. december.  
I dag består teamet i sekretariatet således af  
Elisabeth Dreier, Thorkild Markussen, Pia Westphalen og Vi Thanh La (sidstnævnte er på barsel indtil juni 2020).  Udover dette hjælper Laura (gymnasieelev) til  
med at pakke, køre på posthus m.m. 
Sekretariatet holder lukket i juleferien  
fra og med den 20. december til og med den 6. januar. I denne periode vil mails og telefonopkald ikke blive besvaret. Har man spørgsmål vedr. kredsgeneralforsamlinger, kan Karin Christiansen, tlf. 2367 6915, kontaktes.  
Sekretariatet modtager rigtig mange henvendelser i løbet af en ferie, så vi håber, at I har forståelse for, at det tager lidt ekstra tid for os at besvare alle de henvendelser.  
Kurser 
VIGTIGT – Husk, at betaling af kurser skal falde sammen med tilmelding. 
Husk også at påføre navn samt hvilket kursus, der betales for. 
De hyppigste stillede spørgsmål til sekretariatet 
Spørgsmål: Hvordan skifter jeg kreds? 
Svar: Du skal ind på web-shoppen på dette link: https://www.schaeferhund.dk/shop.asp?cat=144 Når betalingen er indgået, sender sekretariatet en forespørgsel til den modtagende kreds, om de godkender kredsskiftet. Først når det er sket, er kredsskiftet i orden. En kreds kan nægte modtagelse af et medlem. 
Kredsskifte i forbindelse med flytning er gratis. 
Spørgsmål: Hvad koster et DNA sæt, og hvordan bestiller jeg det? 
Svar: Du kan finde priser og købe DNA sæt i web-shoppen, som du kan finder via dette link: https://www.schaeferhund.dk/shop.asp?cat=199&itemID=1434  
Spørgsmål: Jeg kan alligevel ikke deltage i et kursus, som jeg har meldt mig til. Kan jeg få pengene retur? 
Svar: Nej. Tilmeldingen er bindende, så derfor er det ikke muligt at få pengene retur. 
Nyt fra Brugshunderådet: 
Referat fra seneste brugshunderådsmøde er på hjemmesiden: 
http://www.schaeferhund.dk/xdoc/300/2019_12_12_bhr_referat_281119.pdf 


VM/DM IGP 3-udtagelse
Sæsonens anden VM/DM IGP 3-udtagelse finder sted den 14. og 15. marts 2020 i Kreds 4, Roskilde. 
Hvis du opfylder tilmeldingskravene, kan du tilmelde dig på 
https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/6402/IGP3-DMVM-udtagelse-2-19-20/ 


DM 2020

DM afholdes på Vejle Atletik Stadion, Helligkildevej 2, 7100 Vejle den 8. - 9.maj. 
Hvis du opfylder tilmeldingskravene, kan du tilmelde dig på 
https://schaeferhundeklubben.caniva.com/event/6404/DM-2020/ 
Ved DM 2020 foretages væsenstest som proceduren ved VM (på et bord (80 cm)/en ad gangen).  

Caniva

Arbejdet med automatisk godkendelse af prøver/arrangementer på Caniva er nu trådt i kraft.  Kredsene vil  modtage et link fra sekretariatet, hvor kredsene skal oplyse navne og 
mailadresser på de personer, som kredsene ønsker, skal være ansvarlige for oprettelse af prøver.  
Caniva arbejder videre med medlemslogin og betalingssystemet. 

Kurser

Nose Work-udvalgets planer i 2020 er at afholde 2 begynderkurser både i foråret og i efteråret (øst/vest), og et fortsætterkursus i foråret. Derudover vil der også blive tilbudt 
et instruktørkursus for dem, som vil undervise i Nose Work. 
BHR efterlyser værtskredse til afholdelse af Nose Work-kurser. Er det noget for jeres kreds, så henvend jer venligst til Kammersgaard@vildbjerg.dk. 
Prøvelederkursus - fra 2021 skal alle prøveledere have et prøvelederkursus, afholdt af en dommer. Et prøvelederkort udstedes efterfølgende og registreres i Caniva. 

Resultathæfter

Vær OBS på, at resultathæfter udfyldes korrekt! 
Resultathæfter skal betagtes som et værdifuldt dokument, hvor oplysningerne i resultathæftet er kontrolleret af udsteder og bekræftet ved dennes underskrift. 
Man må absolut ikke udlevere eller sælge ”tomme” resultathæfter. Det abefales, at man ikke opbevarer resultathæfter let tilgængeligt i kluhuset. 
Det er kun BRK’er, ARK’er, kredsformand, Avlsråd eller Brugshunderåd, der kan udstede resultathæfter. Alle informationer skal være udfyldt, og udsteder bekræfter med sin underskrift, at informationerne er korrekte og kontrolleret. 
Bliver et resultathæfte væk, er det kun Avls- eller Brugshunderåd, der kan udstede et nyt. Desværre må vi jævnligt konfiskere resultathæfter, fordi disse ikke er udfyldt korrekt, eksempelvis er hundens navn og registreringsnr. ikke indført. 
Hunde uden stambogsnr.:  
Hunde uden stambog kan først stille til prøve, når der er rekvireret et startnr. hos DKK. Dommerne må ikke dømme hunde uden nr., sker det ved en fejl, slettes resultatet. 
Link til startnr.: 
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Blanketter/Startnummerind.pdf Udenlandsk registrerede hunde:  
Hunde, som ikke har dansk registreringsnr., kan stille til prøve i klubben. 
Resultatet bliver først godkendt/aktiveret, når der er indsendt kopi af stambog og ejerbevis. 

Figurantudvalget

Michael Brandenhoff er trådt ind i figurantudvalget.

Kredsudvalget

Kredsudvalget er nedlagt, og arbejdet fortsættes i BHR.

Udtagelsesplan

Dommerbesætning til udtagelser og DM
Kreds 20 Vostrup | Østerbyvej 3 b 6880 Tarm| Tlf.: +4540161961