Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
09-09-2021
-

Viser: Alle dage
22-11-2021
Medlemsmøde i fælleshuset kl. 19:15.
Kan aflyses hvis bestyrelsen finder grundlaget for "tyndt"
15-01-2022
Nytårsfest. Nærere info senere.
07-02-2022
Kredsgeneralforsamling klokken 19.
18-06-2022
Sommerfest. Nærmere info senere.


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Kreds 20 Vostrup | Østerbyvej 3 b 6880 Tarm