Ordensregler for Kreds 20 Tarm/Skjern                                                                                                 2020.01.21
 
For at benytte kredsens tilbud er det et krav, at hunden er vaccineret og dækket af udvidet - Ansvarsforsikring.
 
Ligeledes er medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark et krav, hvis man ønsker at deltage i forsvarsarbejde.
 
Det er som udgangspunkt altid figuranternes hunde der skal figureres først
 
Tag hensyn til vore naboer!! Parker din bil således, at din hund ikke sidder og gør hele tiden. Dvs. med bagenden væk fra træningsbanen. Når du skal sætte din hund i bilen, så lad være med at gå bag om alt for mange af de andre biler, da det giver unødig uro. Vælg den udgang fra banen der er tættest på din bil.
 
Hvis din tæve er i løbetid, bør du vise hensyn. Ved C-arbejde skal løbske tæver vente til sidst.
 
Selvtræning kan foregå på tidspunkter hvor der ikke er holdtræning på træningspladsen eller andre fastlagte aktiviteter. Hvis andet ikke er aftalt med træner.
 
Det er hundeførerens ansvar at træningen foregår på en sådan måde, at man ikke er til gene for andre. Hunden skal være i line, og ved øvelser der kræver slip af line, skal hunden være under kontrol.
 
Træningspladsen er ikke en lufteplads. Brug skoven ved siden af træningspladsen, der er også en HØM spand som skal bruges. Sker der et uheld skal man rydde op efter sin hund. Hanhundene må ikke lette ben op ad træningsrekvisitter skjul, spring samt andre rekvisitter.
 
Syge hunde må ikke medtages på træningspladsen. Her tænkes især på mave-tarminfektioner (diarre og/eller opkastninger) samt kennelhoste. Da hunde uden synlige symptomer kan være smittebærere, gælder forbuddet også husstandens evt. øvrige hunde.
Samme gør sig gældende hvis din hund får lopper/Lus. Hold den hjemme og indled en effektiv behandling, så vi ikke får spredt problemet til hele klubben.
 
Medlemmer fra andre kredse, der ønsker at skifte kreds til kreds 20 Vostrup, skal sende en e-mail til Schæferhundeklubbens Sekretariat, der spørger kreds 20, om den vil modtage medlemmet. Hver ansøgning tages op ved først kommende bestyrelse møde, hvor bestyrelsen så godkender eller afslår. Hvis bestyrelsen godkender ansøgningen, kan de inden endelig godkendelse beslutte en prøvetid på 6-måneder før der kan skiftes til kredsen. Efter de 6 måneder tager bestyrelsen ansøgningen op igen på først komne bestyrelsesmøde og beslutter, om den vil godkende kredsskiftet.
 
Enhver træner eller person med tillidspost i klubben har lov til straks at bortvise en person, som udviser en upassende optrædende på pladsen, i klubhuset eller på anden måde i kreds 20.
 
Bestyrelsen er i sin ret til at inddrage medlemmers adgang til Fælleshuset, når de anser det for nødvendigt.
 
Alle kreds 20 medlemmer forventes at give en hjælpende hånd, med det fælles arbejde i klubben samt medvirke til at, vi er et stort fællesskab.
 
Overholdes regler ikke kan det medføre sanktioner. Dette vurderes fra sag til sag af bestyrelsen.
 
Kreds 20 Tarm/Skjern | Industriparken 5 6880 Tarm