Ordensregler for Kreds 20 Tarm/Skjern                                                                                                 10-12-2022

 
Nedenfor præsenteres kreds 20 – Tarm/Skjerns ordensregler.

For at benytte kredsens tilbud er det et krav, at hunden er
vaccineret og dækket af udvidet ansvarsforsikring.
 
Ligeledes er medlemskab af Schæferhundeklubben for
Danmark et krav, hvis man ønsker at deltage i forsvarsarbejde.
 
Det er som udgangspunkt altid figuranternes og trænernes  
hunde der skal figureres først. Herefter bedes de resterende
holde sig klar så figuranterne ikke bliver kolde. Hold altid en
hund parat når der er en anden hund inde.
 
Parker din bil således, at din hund ikke sidder og gør hele tiden.
Eventuelt med bagenden væk fra træningsbanen. Når du skal
sætte din hund tilbage i bilen, så undgå at gå bagom om alt
for mange af de andresbiler - det giver unødig uro.
 
Følg anvisningerne for adgangen til banen, herunder ind- og
udgange. Der er skilte som adviser adgangsvejene.
 
Hvis din tæve er i løbetid, bør du vise hensyn. Ved C-arbejde
skal løbske tæver vente til sidst.
 
Selvtræning kan foregå på tidspunkter. hvor der ikke er
holdtræning på træningspladsen eller andre fastlagte
aktiviteter.
 
Det er hundeførerens ansvar at træningen foregår på en
sådan måde, at man ikke er til gene for andre. Hunden
skal være i line, og ved øvelser der kræver slip af line, skal
hunden være under kontrol.
 
Træningspladsen er ikke en lufteplads. Brug skoven ved
siden af træningspladsen. Der er opsat en HØM spand som
skal bruges. Sker der et uheld skal man rydde op efter sin hund.
Hanhundene må ikke lette ben op ad træningsrekvisitter, skjul,
spring samt andre rekvisitter.
 
Syge hunde må ikke medtages på træningspladsen. Her tænkes
især på mavetarminfektioner (diarre og/eller opkastninger) samt
kennelhoste. Da hunde uden synlige symptomer kan være
smittebærere, gælder forbuddet også hvis husstandens øvrige
hunde er syge.

 
Enhver træner eller person med tillidspost i klubben har ret
til straks at bortvise en person, som udviser en upassende
optrædende på pladsen, i klubhuset eller på anden måde i
kreds 20 – Tarm/Skjern. Der er anvist skilte i kredsens
klubhus som anviser hvorledes kredsens klubhus skal forlades.
 
Bestyrelsen er i sin ret til at inddrage medlemmers adgang
til Fælleshuset, hvis det anses for nødvendigt.
 
Alle kreds 20 medlemmer forventes at give en hjælpende hånd,
med det fælles arbejde i klubben samt medvirke til, at vi er et
stort fællesskab som trækker i samme retning.
 
Overholdes ovenstående ikke kan det medføre sanktioner.
Dette vurderes fra sag til sag af bestyrelsen.
 
Vel mødt i kreds 20 – Tarm/Skjern. 
Kreds 20 Tarm/Skjern | Industriparken 5 6880 Tarm